Kwaliteit

Kwaliteit is de sleutel tot succes. Kwaliteit is voor ons een complex concept. Daarom werden in ons bedrijf maatregelen getroffen om de strenge eisen en wensen van onze klanten te kennen en te kunnen vervullen. We zien al onze klanten als belangengroepen, die eisen stellen aan onze firma of aan onze activiteiten, zoals bijv. klanten die onze goederen of diensten kopen, overheden, en onze medewerkers.

Om ons kwaliteitsniveau te handhaven werken wij volgens vastgelegde werkprocedures:

  • Bepalen van de eisen van de klant
  • Ontwikkeling en vervaardiging van de producten volgens de eisen van de klant
  • 100% controle van de ladingen
  • Onmiddellijke en onbureaucratische afhandeling van eventuele klachten
  • Analyse en optimalisering van alle processen binnen de onderneming.

OTB BV Petunialaan 17 5582 HA Waalre info@otbbv.eu